Zapraszam do współpracy firmy, którą chcą zadbać o swoich pracowników i zapewnić im możliwość do efektywnej regeneracji psychofizycznej oraz poprawić ich samopoczucie w miejscu pracy, jak również poza nim.

Zajęcia regularne i warsztaty oparte są na doświadczaniu, dzięki czemu poznawanym technikom nadawany jest kontekst co ułatwia ich przyswajanie oraz praktyczne zastosowanie w pracy. Ich skuteczność potwierdzona jest badaniami naukowymi.

Techniki psychoregulacji pozwalają m. in.

  • skuteczniej radzić sobie ze stresem,
  • obniżać napięcie psychofizyczne,
  • poprawić poziom koncentracji,
  • poprawić efektywność działania,
  • pozytywnie wpłynąć na ogólny dobrostan.

Część praktyczna przeplatana jest częściami o charakterze wykładowym, aby w lekkiej formie przedstawić możliwości zastosowania konkretnych technik oraz lepiej zrozumieć korzyści płynące z ich wykorzystania.